Myanmar Gospel Music 2020 (ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအရာခပ္သိမ္းသည္ သူ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္သို႔ လာေရာက္ရမည္)တစ္စံုတစ္ရာေမးစရာရွိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါ -Messenger:https://bit.ly/2H1csM2

Myanmar Gospel Music 2020 (ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအရာခပ္သိမ္းသည္ သူ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္သို႔ လာေရာက္ရမည္)

ဘုရားဟာ အရာခပ္သိမ္းကိုဖန္ဆင္းခဲ့၊
ဖန္ဆင္းျခင္း ခပ္သိမ္းကို
သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ လာေစရန္ျပဳၿပီး
သူ႔အုပ္စိုးမႈကို ဆက္ကပ္နာခံေစ။
ဘုရားဟာ အရာခပ္သိမ္းကို ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး
ထိုအရာတို႔အား သူ႔လက္ထဲမွာထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိ။
သက္ရွိသတၱဝါေတြ၊ ေတာင္ေတြ ျမစ္ေတြႏွင့္ လူသားေတြ အားလုံး
ဘုရားရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ လာေရာက္ ရမည္။
မိုးေကာင္းကင္ ႏွင့္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ရွိ အရာအားလံုး
ဘုရားရဲ႕အုပ္စိုးမႈေအာက္ လာေရာက္ ရမည္။
ေရြးခ်ယ္မႈမရွိဘဲ အားလံုးဟာ ဆက္ကပ္နာခံရမည္။
ဒါဟာ ဘုရားရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ၾသဇာအာဏာျဖစ္ သည္

ဘုရားဟာ အရာခပ္သိမ္းကိုဖန္ဆင္းခဲ့၊
ဖန္ဆင္းျခင္း ခပ္သိမ္းကို
သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ လာေစရန္ျပဳၿပီး
သူ႔အုပ္စိုးမႈကို ဆက္ကပ္နာခံေစ။
ဘုရားဟာ အရာရာကို ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္တယ္
အရာရာကို စီစဥ္တက် အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ကာ
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တစ္ခုခ်င္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့တယ္
ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္ေနရာကို ခဲြေဝပိုင္းျခားေပး
မိုးေကာင္းကင္ ႏွင့္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ရွိ အရာအားလံုး
ဘုရားရဲ႕အုပ္စိုးမႈေအာက္ လာေရာက္ ရမည္။
ေရြးခ်ယ္မႈမရွိဘဲ အားလံုးဟာ ဆက္ကပ္နာခံရမည္။
ဒါဟာ ဘုရားရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ၾသဇာအာဏာျဖစ္ သည္

ဘယ္ေလာက္ႀကီးျမတ္တဲ့ အရာပင္ျဖစ္ေစ
ထိုအရာသည္ မည္သည့္အခါမွ ဘုရားထက္ သာလြန္မည္မဟုတ္။
အရာခပ္သိမ္းဟာ ဘုရားဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ အေစခံၿပီး
ဘယ္အရာမွ ဘုရားအားအာခံရန္
သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳရန္ မဝံ့ရဲေပ။
ဘုရားရဲ႕ ဖန္ဆင္းခံသတၱဝါ လူသားဟာလည္း
သူ႔တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္။
သခင္ျဖစ္ေစ အုပ္စိုးရွင္ျဖစ္ေစ သူ၏အဆင့္အတန္းဟာ
ဘယ္ေလာက္ပင္ ျမင့္ျမတ္ေစကာမူ
သူဟာ ဘုရားရဲ႕အုပ္စိုးမႈေအာက္က
ေသးႏုပ္ေသာ လူသားသတၱဝါပါ ဘဲ။
အေရးမပါေသာ လူသား၊ ဘုရားရဲ႕ဖန္ဆင္းခံ သတၱဝါ၊
သူဟာ ဘုရားရဲ႕အထက္မွာ ဘယ္အခါမွ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

သိုးသငယ္ေနာက္လိုက္ၿပီး သီခ်င္းအသစ္မ်ားကိုသီဆိုပါ မွ

အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္:https://my.godfootsteps.org/
ႏိုင္ငံေတာ္သက္ဆင္းႂကြေရာက္ျခင္း၏ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္:https://my.kingdomsalvation.org/
အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္၏ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ App
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns – နိုင္ငံေတာ္၏ သီခ်င္းအသစ္မ်ားApp
Google play:http://bit.ly/2XJdHWK
App Store:https://apple.co/2IocXRx
အီးေမးလ္:[email protected]
ဧဝံေဂလိ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား:+959-441-136-387

အေရွ႕အရပ္မွ လၽွပ္ျပက္ျခင္း၊ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္ရဲ့ ေပၚေပါက္လာျခင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ သခင္ေယရႈဘုရား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးေသာကာလရွိ ခရစ္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္ျဖစ္သည့္ အေရွ႕အရပ္မွ လၽွပ္စီးကို ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးေသာကာလမ်ားတြင္ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလက္ခံသည့္သူမ်ားအားလုံး ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ သိမ္းပိုက္စိုးမိုးၿပီး ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အားလုံးကိုတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သိုးထိန္းကဲ့သို႔သူကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ လူသားတဦးအားျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း လုံးဝမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ သမၼာတရား၊ လမ္းခရီးႏွင့္ အသက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သိုးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အသံကိုၾကားပါသည္။ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္ေနသေရြ႕ ဘုရားသခင္သည္ ေပၚထြန္းခဲ့ေၾကာင္း သင္သိရွိရလိမ့္မည္။

အထူးေဖာ္ျပခ်က္။ ဤဗီဒီယို ထုတ္လုပ္မႈသည္ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္မွ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္႐ြယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ဤဗီဒီယိုကို အျခားမည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ အားလုံးက ဤဗီဒီယိုကို ပြင့္လင္းစြာ ေဝမွ် ျဖန္႔ေဝဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျဖန္႔ေဝသည့္အခါတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရင္းျမစ္ကို သတိျပဳပါ။ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈေရးရာအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤဗီဒီယို၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာတင္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာအရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တင္ထားသည့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမဆိုသည္ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခား လူတစ္ေယာက္၏ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာအရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိပါးခ်ိဳးဖ်က္မိသည္ဟု သင္ သံသယရွိပါက၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ခ်က္ခ်င္း အသိေပးကာ၊ စစ္မွန္ၿပီး ခိုင္လုံေသာ စာအေရးအသားျဖင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားေပးပါ။ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးၿပီး၊ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္စြာ အခ်ိန္မီ အျမန္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပး ပါမည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မည္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကိုမဆို [email protected] သို႔ ေပးပို႔ ေပးပါ။

source

error: eRadio is protected !!