Myanmar Gospel Music 2020 (ဘုရား လူကိုစီမံခန႔္ ခြဲျခင္း၏ အေရးပါပုံ) Chinese Christian Songတစ္စံုတစ္ရာေမးစရာရွိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါ – Messenger:https://m.me/kingdomsalvationmy?ref=youtube–gq

Myanmar Gospel Music 2020 (ဘုရား လူကိုစီမံခန႔္ ခြဲျခင္း၏ အေရးပါပုံ) Chinese Christian Song

ဘုရားသခင္၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈသည္
သူ႔အားပ်ပ္ဝပ္ကိုးကြယ္သူမ်ားကိုသိမ္းသြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။
စာတန္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာလူသားမ်ားသည္@သူ႔ကို အဖကဲ့ကို႔မျမင္ေတာ့ပါ
သူ၏စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာသေဘာကိုသိ၍
သူ႔ကိုျငင္းပယ္ၾကသည္ ဘုရားသခင္၏ တရားစီရင္မႈ ႏွင့္@ျပစ္တင္ဆုံးမျခင္း ကို လက္ခံၾကသည္။
သူကို႔သည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းျခင္း ႏွင့္@သန႔္ရွင္းျခင္းကို ခြဲျခားသိရွိၾကသည္၊
သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္ျခင္း ႏွင့္
စာတန္၏ ဆိုးယုတ္ျခင္းကို သိျမင္ၾကသည္

သူတို႔သည္ စာတန္အတြက္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့
ကိုးကြယ္ျခင္းလည္း ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
အေၾကာင္းမွာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏
သိမ္းသြင္းေတာ္မူျခင္းခံ လူမ်ိဳးစု မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤအရာသည္ ဘုရားလူကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၏အေရးပါပုံ ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္သည္ သူ၏စီမံခန႔္ခြဲမႈအလုပ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္
လူသည္ စာတန္၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ဘုရား၏ကယ္တင္ျခင္းတို႔အား
အၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ရာ ေနရာျဖစ္သည္
ဘုရားသခင္သည္ သူ၏စီမံခန႔္ခြဲမႈအလုပ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္
သူသည္ လူသားတို႔ ဆိုးယုတ္ေသာစာတန္ လက္မွ@တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ရရွိသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ လူသည္ ဘုရားသခင္ထံ ပိုမိုနီးကပ္တိုးဝင္လာၾကသည္
ဤသို႔ျဖင့္ လူသည္ ဘုရားသခင္ထံ ပိုမိုနီးကပ္တိုးဝင္လာၾကသည္

သိုးသငယ္ေနာက္လိုက္ၿပီး သီခ်င္းအသစ္မ်ားကိုသီဆိုပါ မွ

အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္:https://my.godfootsteps.org/
ႏိုင္ငံေတာ္သက္ဆင္းႂကြေရာက္ျခင္း၏ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္:https://my.kingdomsalvation.org/
အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္၏ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ App
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns – နိုင္ငံေတာ္၏ သီခ်င္းအသစ္မ်ားApp
Google play:http://bit.ly/2XJdHWK
App Store:https://apple.co/2IocXRx
အီးေမးလ္:[email protected]
ဧဝံေဂလိ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား:+959-441-136-387

အေရွ႕အရပ္မွ လၽွပ္ျပက္ျခင္း၊ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္ရဲ့ ေပၚေပါက္လာျခင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ သခင္ေယရႈဘုရား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးေသာကာလရွိ ခရစ္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္ျဖစ္သည့္ အေရွ႕အရပ္မွ လၽွပ္စီးကို ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးေသာကာလမ်ားတြင္ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလက္ခံသည့္သူမ်ားအားလုံး ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ သိမ္းပိုက္စိုးမိုးၿပီး ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အားလုံးကိုတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သိုးထိန္းကဲ့သို႔သူကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ လူသားတဦးအားျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း လုံးဝမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ သမၼာတရား၊ လမ္းခရီးႏွင့္ အသက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သိုးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အသံကိုၾကားပါသည္။ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္ေနသေရြ႕ ဘုရားသခင္သည္ ေပၚထြန္းခဲ့ေၾကာင္း သင္သိရွိရလိမ့္မည္။

အထူးေဖာ္ျပခ်က္။ ဤဗီဒီယို ထုတ္လုပ္မႈသည္ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္မွ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္႐ြယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ဤထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းမယူသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ တင္ဆက္ျပသၿပီး မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မွ် ေငြေပးေခ်ျခင္း မခံရပါ။ ဤဗီဒီယိုကို အျခားမည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ အားလုံးက ဤဗီဒီယိုကို ပြင့္လင္းစြာ ေဝမွ် ျဖန္႔ေဝဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျဖန္႔ေဝသည့္အခါတြင္ ရင္းျမစ္ကို သတိျပဳပါ။ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈေရးရာအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤဗီဒီယို၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာတင္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာအရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တင္ထားသည့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမဆိုသည္ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခား လူတစ္ေယာက္၏ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာအရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိပါးခ်ိဳးဖ်က္မိသည္ဟု သင္ သံသယရွိပါက၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ခ်က္ခ်င္း အသိေပးကာ၊ စစ္မွန္ၿပီး ခိုင္လုံေသာ စာအေရးအသားျဖင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားေပးပါ။ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးၿပီး၊ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္စြာ အခ်ိန္မီ အျမန္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပး ပါမည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မည္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကိုမဆို [email protected] သို႔ ေပးပို႔ ေပးပါ။

#MyanmarGospel#ChineseChristianSong#သီခ်င္းအသစ္မ်ား2019#MyanmarWorshipSongs

source

error: eRadio is protected !!