Myanmar Gospel Music 2020 (ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအရာခပ္သိမ္းသည္ သူ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္သို႔ လာေရာက္ရမည္)

တစ္စံုတစ္ရာေမးစရာရွိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါ -Messenger:https://bit.ly/2H1csM2 Myanmar Gospel Music 2020 (ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအရာခပ္သိမ္းသည္ သူ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္သို႔ လာေရာက္ရမည္) ၁ ဘုရားဟာ အရာခပ္သိမ္းကိုဖန္ဆင္းခဲ့၊ ဖန္ဆင္းျခင္း ခပ္သိမ္းကို သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ လာေစရန္ျပဳၿပီး သူ႔အုပ္စိုးမႈကို ဆက္ကပ္နာခံေစ။ ဘုရားဟာ အရာခပ္သိမ္းကို ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ထိုအရာတို႔အား သူ႔လက္ထဲမွာထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိ။ သက္ရွိသတၱဝါေတြ၊ ေတာင္ေတြ ျမစ္ေတြႏွင့္ … Read More

error: eRadio is protected !!